GeriLife on kaksi ratkaisua samassa paketissa. GeriLife on hyvinvointimittari asiakkaiden hyvän elämän edistämiseen ja palvelukykymittari palveluntuottajan palvelukyvyn mittaamiseen.  

 

Vanhuspalveluissa toteutetaan päivittäin erilaisia toimintoja kuten ulkoilu, ryhmätoiminta, konsertit, tai muu mielekäs toiminta ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

 

Henkilöstö, läheiset ja vapaaehtoiset tekevät jatkuen tärkeää työtä  hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta tehtyä työtä on haasteellista saada näkyväksi. Ajantasainen, koottu tieto palveluntuottajan kyvystä lunastaa palvelulupaukset puuttuvat. Asiakkaiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen huomiointi on haasteellista.

 

GeriLife  tuo näkyväksi hyvän elämän toteutumisen hoivassa. Milloin on ulkoiltu, kuunneltu musiikkia tai ”oltu vaan” tehden niitä hyvää mieltä tuottavia asioita, josta juuri tämä henkilö pitää. 

 

GeriLife tuottaa jatkuvaa, reaaliaikaista tietoa palveluntuottajan kyvystä vastata asiakkaan osallistumiseen ja virikkeelliseen toimintaan liittyviin palvelulupauksiin (mm. omavalvonta, yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, "vanhuspalvelulaki" 14 §, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali -ja terveyspalveluista). Ajantasainen tieto on asiakkaan, henkilöstön, läheisten sekä johdon käytettävissä.

©2020 by GeriLife.